Atomowa spektrometria absorpcyjna – gdzie znajduje zastosowanie?

Atomowa spektrometria absorpcyjna to jedna z najpopularniejszych technik ilościowej analizy śladowej. Polega ona głównie na pomiarze absorpcji energii świetlnej dokonywanej przez wolne atomy pierwiastków zgromadzonych w przestrzeni służącej do dokonywania pomiarów. Otrzymane wyniki mają charakter ilościowy, ponieważ to ile światła zostanie zaabsorbowane zależy przede wszystkim od stężenia danego pierwiastka.

W jaki sposób przeprowadza się atomową spektrometrię absorpcyjną?

Główną zasadą działania tej metody jest przede wszystkim emitowanie przez źródło światła energii, która kierowana jest na dwie ścieżki optyczne. Jedną z nich jest ścieżka pomiarowa, a druga referencyjna. Następnie światło trafia do systemu izolacji konkretnej długości fali. Najczęściej to zadanie spełnia monochromator. Na samym końcu ścieżki optycznej znajduje się fotodetektor. To w nim sygnał świetlny zostaje przemieniony w prąd elektryczny. Ostatnim etapem jest natomiast przeprowadzenie obliczeń w oparciu o konkretny algorytm oraz przedstawienie wyników użytkownikowi w najbardziej przystępny i zrozumiały sposób.

Metodę tą wykorzystuje się głównie do badania próbek pobranych ze środowiska, czyli przede wszystkim wody czy ścieków. Ma ona zastosowanie również w przemyśle petrochemicznym, branży żywieniowej, geologii oraz przemyśle metalowym. Jedno z przedsiębiorstw oferujące badania z wykorzystaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej znaleźć można pod adresem https://www.tegal.pl/absorbcja-atomowa-galwanotechnice/.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + dwadzieścia =