Agencja pracy tymczasowej – w czym może pomóc?

Agencje pracy tymczasowej istnieją od dziesięcioleci i cieszą się reputacją krótkoterminowej pomocy dla firm, które potrzebują pomocy w zaspokojeniu potrzeb kadrowych.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, która z założenia ma mieć charakter krótkoterminowy. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani, gdy firma potrzebuje dodatkowych pracowników w szczytowym okresie lub gdy następuje nieoczekiwany wzrost obciążenia pracą.

Pracownicy tymczasowi mogą być doskonałym sposobem dla firm, aby uzyskać pomoc, której potrzebują bez konieczności przyjmowania pracownika w pełnym wymiarze godzin. Pracownicy tymczasowi otrzymują zazwyczaj niższe wynagrodzenie niż pracownicy stali, ale nie otrzymują również świadczeń takich jak opieka zdrowotna i urlop.

Czym zajmuje się agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej to firma, która wynajmuje pracowników na zasadzie tymczasowości innym firmom. Dostarczają pracowników do krótkoterminowych projektów i prac sezonowych. Termin „pracownik tymczasowy” odnosi się do osoby, która jest zatrudniona za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy zajmuje tymczasowe stanowisko, często jest to ten sam rodzaj stanowiska, które wykonują stali pracownicy pracodawcy.

Agencja przedstawia ofertę pracy tymczasowej do pracownika i ustala warunki zatrudnienia. Agencja może również zapewnić szkolenie i nadzór. Po zakończeniu pracy tymczasowej agencja kończy współpracę z obiema stronami.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + dziewięć =