Na czym polega system do oceny okresowej pracownika?

System okresowej oceny pracownika opiera się na wynikach pracy pracownika. Jest to metoda stosowana przez kierownictwo w celu określenia, w jakim stopniu pracownik spełnia lub przekracza oczekiwania dotyczące pracy. System do oceny okresowej to systematyczny proces zbierania i analizowania informacji o wynikach pracy pracowników oraz przekazywania im tych informacji. Celem tego procesu jest pomoc pracownikom w poprawie ich wyników oraz pomoc kierownictwu w zidentyfikowaniu tych, którzy potrzebują więcej szkoleń lub rozwoju, tak aby można ich było umieścić na stanowiskach lepiej dostosowanych do ich umiejętności.

Kiedy przeprowadza się taką ocenę pracownika?

Oceny wyników pracy przeprowadza się zazwyczaj raz w roku, ale niektóre organizacje mogą przeprowadzać je częściej – raz na kwartał lub nawet raz w miesiącu – jeśli mają powody sądzić, że wydajność pracownika spada lub jeśli istnieje potrzeba uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej na temat ważnego projektu.

Cel oceny pracownika

Podstawowym celem przeprowadzania oceny pracy z pracownikami jest ocena ich postępów w realizacji celów i zadań wyznaczonych przez kierownictwo. Proces ten pomaga upewnić się, że pracownicy spełniają oczekiwania, a także stanowi podstawę do określenia, czy powinni otrzymać podwyżki, awanse lub inne nagrody w oparciu o ich wyniki w czasie. Ocena stanowi również forum, na którym kierownictwo i pracownicy mogą omówić kwestie, które mogą mieć wpływ na wydajność, takie jak problemy ze współpracownikami czy nawet sprawy osobiste poza pracą. Proces ten może również służyć jako narzędzie szkoleniowe, w którym przełożeni przekazują informacje zwrotne na temat tego, jak pracownicy mogą poprawić swoje wyniki.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 1 =