Jakie korzyści płyną z zastosowania systemu Business Intelligence?

System business intelligence można zdefiniować jako oprogramowanie, które dostarcza decydentom informacji potrzebnych do podejmowania mądrych decyzji biznesowych. Narzędzie BI może również zapewnić wizualizacje danych i analitykę, która umożliwia użytkownikom nadanie sensu gromadzonym danym.

System BI może być wykorzystywany przez wiele firm, w tym w branży opieki zdrowotnej. W rzeczywistości ważne jest, aby dostawcy usług medycznych korzystali z tych narzędzi, ponieważ pozwalają one analizować dane pod wieloma kątami i podejmować bardziej świadome decyzje o tym, jak wydają swoje pieniądze. Na przykład, jeśli szpital chce obniżyć wskaźnik readmisji, może użyć rozwiązania business intelligence, aby spojrzeć na swoje dane pod różnymi kątami i zidentyfikować trendy, które mogą prowadzić do lepszych wyników dla pacjentów, którzy są wypisywani ze szpitala.

Oto kilka korzyści wynikających z zastosowania rozwiązania business intelligence:

Ulepszone podejmowanie decyzji

Przedsiębiorstwa muszą codziennie podejmować ważne decyzje. Niektóre z tych decyzji są podejmowane na wysokim szczeblu, podczas gdy inne mają charakter bardziej taktyczny. Jednak dostęp do dokładnych danych może pomóc organizacjom w dokonywaniu lepszych wyborów przy podejmowaniu decyzji strategicznych lub określaniu, które taktyki powinny być wdrażane w pierwszej kolejności przy rozwiązywaniu problemów lub możliwości w organizacji. Korzyścią jest to, że pozwala to organizacjom podejmować szybsze i mądrzejsze decyzje niż kiedykolwiek wcześniej!

Redukcję kosztów i marnotrawstwa

Firmy mogą wykorzystać analitykę danych do zmniejszenia kosztów i marnotrawstwa poprzez podejmowanie lepszych decyzji. Analityka danych pozwala na optymalizację procesów poprzez identyfikację obszarów, w których występują nieefektywności, które następnie można rozwiązać poprzez redukcję odpadów i zwiększenie wydajności. Doprowadzi to do zmniejszenia kosztów, jak również do zwiększenia przychodów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście + 17 =