Na jakie badania może pracownika skierować pracodawca?

Bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest kierowanie swoich podwładnych na stosowne badania lekarskie. Nie ma przy tym absolutnie żadnego znaczenia, ilu pracowników się zatrudnia. Warto o tym pamiętać, bo niestosowanie się do tych przepisów kodeksu pracy może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi – łącznie z odebraniem koncesji na wykonywanie danej działalności w sytuacji skrajnego uchylania się od tego obowiązku. Na jakie zatem badania powinien swoich pracowników kierować pracodawca?

Przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie – to obowiązek

Istnieją trzy główne rodzaje badań przewidzianych dla pracowników – wstępne, okresowe oraz kontrolne. Badaniom wstępnym podlegają przede wszystkim osoby dopiero przyjmowane do pracy, a ponadto pracownicy młodociani kierowani na stanowiska, które charakteryzują się występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia. Przykładem takiego wstępnego badania mogą być psychotesty samochodowe dla przyszłych kierowców zawodowych.

Z kolei badania lekarskie okresowe zależą od specyfiki pracy i występowania czynników uciążliwych dla zdrowia. Odbywają się one przeważnie co 2 lub 4 lata i są przeprowadzane najczęściej w godzinach pracy danej osoby. Co istotne, pracodawca musi zagwarantować podwładnemu prawo do wynagrodzenia, mimo że w tym czasie nie wykonywał on swoich obowiązków.

Ostatnim rodzajem standardowych badań są badania kontrolne, które nie są obowiązkowe. Muszą się bowiem na nie wybrać jedynie osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim co najmniej 30 dni. Dotyczy to m.in. kierowców zawodowych, którzy wracają do pracy np. po wypadku i pobycie w szpitalu. Właśnie w takiej sytuacji konieczne są badania psychotechniczne kierowców.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × dwa =