Co grozi za łamanie praw pracownika?

Rynek pracy w Polsce nadal jest przesycony pracownikami w przypadku większości branż. Oznacza to, że pracodawca nie musi zabiegać o pracownika, ponieważ na jego miejsce ma wielu kandydatów. Z tego powodu pracodawcy często dopuszczają się łamania praw pracowników, ponieważ oni to tolerują w obawie o utratę pracy. Na szczęście nie muszą, prawo przewidziało surowe kary za nieprzestrzegania Kodeksu Pracy.

Najmniej dotkliwą karą jest grzywna. Grozi ona za uchybienia takie jak: zawarcie umowy cywilnoprawnej, gdy należało zawrzeć umowę o pracę, brak pisemnego potwierdzenia zawarcia z pracownikiem umowy o pracę, wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, naruszenie czasu pracy. nieprowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Należy pamiętać, że wykroczenie popełnia również pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, nie udziela urlopu, nie wystawia świadectwa pracy oraz łamie przepisy BHP w taki sposób, który naraża życie i zdrowie pracowników. W powyższych przypadkach sąd może orzec karę grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych.

Gdy pracodawca dopuszcza powyższych wykroczeń, lecz w sposób uporczywy oraz z premedytacją to sąd może uznać to za przestępstwa. W takich przypadku nieuczciwemu pracodawcy może grozić kara ograniczenia lub w niektórych przypadkach nawet ograniczenia wolności. Dobrym przykładem jest nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia. Jeśli sytuacja jest jednorazowa to stanowi jedynie wykroczenie, jeśli zaś zdarza się często, a na dodatek ma na celu szykanowanie pracownika – sąd może postanowić wysłać pracodawcę za kratki.

Od powyższej reguły wyjątkiem jest nieprzestrzeganie przepisów BHP. Nawet jednorazowe zaniedbanie bowiem może w ocenie sądu zostać uznane za na tyle poważne, że będzie sklasyfikowane jako przestępstwo.

Jeden Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 4 =