Czym jest windykacja należności i jakie czynności w ramach niej są wykonywane?

Windykacja ma na celu zmotywowanie dłużnika do tego, aby oddał on zaciągnięty dług. Jest to proces w pełni legalny, ale musi być przeprowadzony zgodnie z prawem. Windykacja może być stosowana zarówno wobec osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

W jaki sposób przeprowadza się postępowanie windykacyjne?

Biorąc pod uwagę sposób, w jaki postępuje się z dłużnikiem wyróżnia się windykację miękką oraz twardą. W ramach pierwszej z nich stosuje się łagodne formy odzyskiwania należności. Jest to przede wszystkim wysyłanie pisemnych ponagleń, wykonywanie telefonów mających na celu ustalić termin, w którym należność zostanie spłacona. Jeśli te działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu trzeba rozpocząć windykację twardą. Stosuje się ją wtedy, gdy dłużnik nie posiada środków na spłatę zobowiązania lub nie wykazuje żadnej woli do tego, aby się porozumieć. W zakres tego rodzaju windykacji wchodzi głównie wpisanie dłużnika do rejestrów, postępowanie komornicze lub sądowe. Najlepszym sposobem na odzyskanie należności jest postępowanie polubowne, w którym obie strony dochodzą do porozumienia. Jeśli jednak z różnych powodów jest to niemożliwe pomocny w tej sprawie może okazać się sąd, który wyda wyrok dotyczący rozpoczęcia zajęcia komorniczego. Każdy kto chciałby odzyskać skutecznie należności powinien znaleźć doświadczonego prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach. Z ofertą jednego z nich można się zapoznać za pośrednictwem witryny internetowej https://www.dudkowiak.pl/specjalizacje/windykacja-naleznosci.html.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =